จักรตบยาง รุ่นจักรยืน

ชื่อรุ่น           :  จักรตบยาง 2 ลูกกลิ้ง และ จักรตบยาง 3 ลูกกลิ้ง

ขนาดลูกรีด     :  เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4.5" ยาวประมาณ 20"

วิธีการขับเคลื่อน:  ใช้มือหมุน สามารถติดมอเตอร์ได้

ขนาดมอเตอร์   :  สามารถติดตั้งมอเตอร์ขนาด 1/4 แรงหรือ 1/3 แรง ได้

การใช้งาน       :  สามารถนวดตบยางได้ เป็นจักรรุ่นดั้งเดิมคุณลักษณะพิเศษ  1. ลูกรีดมีทั้งแบบ 2 ลูก 3 ลูก โดยลูกบนเป็นเหลี่ยม 8 เหลี่ยม และลูกล่าง 2 ลูกเป็นเรียบ หากไฟดับสามารถใช้งานได้

                    2. การนวดยางนี้เป็นการนวดแบบ 2 ขั้นตอน ทำให้ได้ยางที่บางขึ้น สามารถลดขั้นตอนการ

                       รีดเรียบได้

                    3. มีถาดป้อนยางทำมาจากแผ่นเหล็กทำให้การใช้งานสะดวกขึ้น