ผู้ผลิตและจำหน่ายจักรรีดยางมานานกว่า 30 ปี

บริษัท เอ.อาร์.ซี. อุตสาหกรรมเกษตร จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายจักรรีดยางมานานกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากเกษตรกรทั่วประเทศ ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 จึงมั่นใจได้ว่ากระบวนการผลิตทุกขั้นตอนได้มาตรฐาน  รับประกันคุณภาพทุกตัว