จักรนวดยาง 2 ลูกกลิ้ง 6 ขา รุ่น N504

            

ชื่อรุ่น           :  จักรนวดยางโต๊ะ 2 ลูกกลิ้ง 6 ขา สีแดง N504

ขนาดลูกรีด     :  เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4.5" ยาวประมาณ 24"

วิธีการขับเคลื่อน:  ใช้มอเตอร์ในการขับเคลื่อน สามารถติดเครื่อง

                     ยนต์ได้โดยการดัดแปลง

ขนาดมอเตอร์   :  ติดตั้งมอเตอร์ขนาด 1/3 แรง พร้อมสวิทซ์ไฟ

การใช้งาน       :  สามารถนวดยางได้ชั่วโมงละมากกว่า 300 แผ่น


คุณลักษณะพิเศษ  1. ลูกรีดมี 2 ลูก โดยลูกบนเป็นลอนและลูกล่างเป็นเรียบ หากไฟดับสามารถใช้งานได้

                    2. ถาดป้อนยางด้านบนและถาดรับยางด้านล่างมีการหุ้มสแตนเลสอย่างดี ทำให้ตัวจักรนวด

                       ไม่เป็นสนิมง่าย