จักรรีดยางรุ่นอื่นๆ

นอกจากรุ่นยอดนิยม 2 รุ่นแล้วทางบริษัทยังมีจักรรีดยางขนาดอื่นๆ  

1. จักรรีดยางนอนรุ่น 96 เอส ขนาดขอนลูกรีด 6"x24" มูเล่หมุนพร้อมพวงมาลัยถ่วง

2. จักรรีดยางนอนรุ่น 91 เอ ขนาดขอนลูกรีด 4"x22" มูเล่หมุนข้างเดียว

3. จักรรีดยางนอนรุ่น 92 อี ขนาดขอนลูกรีด 5"x24" มูเล่หมุนข้างเดียว

4. จักรรีดยางยืนรุ่น 74 เอส ขนาดขอนลูกรีด 5"x22" มูเล่หมุนข้างเดียว

5. จักรรีดยางยืนรุ่น 72 เอส ขนาดขอนลูกรีด 5"x20" มูเล่หมุนข้างเดียว