ตะกงยางปูน

ตะกงยางปูน (ตะกงเสียบ,ตะกงตับ) ช่วยให้การทำงานได้เร็วขึ้น ครั้งละ 50 แผ่น เหมาะกับการใช้คู่กับจักรรีดยางอัตโนมัติ