จักรนวดยาง 3 ลูกกลิ้ง รุ่น N503

ชื่อรุ่น           :  จักรนวดยางโต๊ะ 3 ลูกกลิ้ง สีส้ม N503

ขนาดลูกรีด     :  เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4" ยาวประมาณ 22"

วิธีการขับเคลื่อน:  ใช้มอเตอร์ในการขับเคลื่อน สามารถติดเครื่อง

                     ยนต์ได้โดยการดัดแปลง

ขนาดมอเตอร์   :  ติดตั้งมอเตอร์ขนาด 1/3 แรง พร้อมสวิทซ์ไฟ

การใช้งาน       :  สามารถนวดยางได้ชั่วโมงละมากกว่า 300 แผ่น


คุณลักษณะพิเศษ  1. ลูกรีดมี 3 ลูก โดยลูกบนเป็นลอนและลูกล่าง 2 ลูกเป็นเรียบ หากไฟดับสามารถใช้งานได้

                    2. การนวดยางนี้เป็นการนวดแบบ 2 ขั้นตอน ทำให้ได้ยางที่บางขึ้น สามารถลดขั้นตอนการ

                       รีดเรียบได้

                    3. ถาดป้อนยางด้านบนและถาดรับยางด้านล่างมีการหุ้มสแตนเลสอย่างดี ทำให้ตัวจักรนวด

                       ไม่เป็นสนิมง่าย

                        


 • _MG_5745.JPG
  ชื่อรุ่น : จักรนวดยางโต๊ะ 3 ลูกกลิ้ง 6 ขา สีเขียว 505ขนาดลูกรีด : เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4.5" ยาวประมาณ 24"วิธีการขับเคลื่อน: ใช้มอเตอร์ในการขับเคลื่อน สามารถติดเครื่อง ยนต์ได้โดย...

 • CIMG0808.JPG
  ชื่อรุ่น : จักรนวดยางโต๊ะ2 ลูกกลิ้ง สีส้ม N501ขนาดลูกรีด : เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4" ยาวประมาณ 22"วิธีการขับเคลื่อน: ใช้มอเตอร์ในการขับเคลื่อน สามารถติดเครื่อง ยนต์ได้โดยการดัดแปล...

 • CIMG0785.JPG
  ชื่อรุ่น : จักรนวดยางโต๊ะ2 ลูกกลิ้ง 6 ขา สีแดง N504ขนาดลูกรีด : เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4.5" ยาวประมาณ 24"วิธีการขับเคลื่อน: ใช้มอเตอร์ในการขับเคลื่อน สามารถติดเครื่อง ยนต์ได้โดยกา...

 • CIMG0778.JPG
  ชื่อรุ่น : จักรตบยาง 2 ลูกกลิ้ง และ จักรตบยาง 3 ลูกกลิ้งขนาดลูกรีด : เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4.5" ยาวประมาณ 20"วิธีการขับเคลื่อน: ใช้มือหมุน สามารถติดมอเตอร์ได้ขนาดมอเตอร์ : สามารถ...