จักรรีดยางแบบนอนรุ่น 92 เอส 5-24"

ชื่อรุ่น             :  จักรรีดยางรุ่น 92 เอส 5"x 24"

ขนาดลูกรีด       :  เส้นผ่าศูนย์กลางลูกรีดประมาณ 5"

                       ยาวประมาณ 24"

วิธีการขับเคลื่อน  :  สามารถหมุนด้วยมือ และติดตั้งมอเตอร์ได้

                       มูเล่หมุนขนาดประมาณ 20"

ขนาดของมอเตอร์ :  ใช้มอเตอร์ขนาด 1/4 แรง หรือมากกว่าได้

คุณลักษณะพิเศษ :  1. มีมูเล่หมุน 2 ข้าง ซึ่งเมื่อใส่มูเล่ทั้งสองข้าง 

                         จะทำให้มีแรงเหวี่ยงมากขึ้น

                     2. มีเหล็กแผ่นกันยางพันกันทั้งด้านหน้าและหลัง

                                                                      (ป้องกันการม้วนขึ้นของยาง) ช่วยให้การทำ

                                                                      งานง่ายขึ้นและได้ยางแผ่นที่มีคุณภาพ

                      

  • IMG_1510.JPG
    ชื่อรุ่น : จักรรีดยางรุ่่น 73 เอส 5"x24" ขนาดลูกรีด :เส้นผ่านศูนย์กลางลูกรีดประมาณ 5" ยาวประมาณ 24" วิธีการขับเคลื่อน : สามารถหมุนด้วยมือ และติดตั้งมอเตอร์ได้ ขนาดมอเตอร์ : ใช้มอเต...

  • _MG_5741.JPG
    นอกจากรุ่นยอดนิยม 2 รุ่นแล้วทางบริษัทยังมีจักรรีดยางขนาดอื่นๆ1.จักรรีดยางนอนรุ่น96 เอสขนาดขอนลูกรีด 6"x24"มูเล่หมุนพร้อมพวงมาลัยถ่วง2.จักรรีดยางนอนรุ่น 91 เอ ขนาดขอนลูกรีด 4"x22"มู...