จักรนวดยาง


 • จักรนวด N503 รูป 1.jpg
  ชื่อรุ่น : จักรนวดยางโต๊ะ 3 ลูกกลิ้ง สีส้ม N503ขนาดลูกรีด : เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4" ยาวประมาณ 22"วิธีการขับเคลื่อน: ใช้มอเตอร์ในการขับเคลื่อน สามารถติดเครื่อง ยนต์ได้โดยการดัดแป...

 • _MG_5745.JPG
  ชื่อรุ่น : จักรนวดยางโต๊ะ 3 ลูกกลิ้ง 6 ขา สีเขียว 505ขนาดลูกรีด : เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4.5" ยาวประมาณ 24"วิธีการขับเคลื่อน: ใช้มอเตอร์ในการขับเคลื่อน สามารถติดเครื่อง ยนต์ได้โดย...

 • CIMG0808.JPG
  ชื่อรุ่น : จักรนวดยางโต๊ะ2 ลูกกลิ้ง สีส้ม N501ขนาดลูกรีด : เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4" ยาวประมาณ 22"วิธีการขับเคลื่อน: ใช้มอเตอร์ในการขับเคลื่อน สามารถติดเครื่อง ยนต์ได้โดยการดัดแปล...

 • CIMG0785.JPG
  ชื่อรุ่น : จักรนวดยางโต๊ะ2 ลูกกลิ้ง 6 ขา สีแดง N504ขนาดลูกรีด : เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4.5" ยาวประมาณ 24"วิธีการขับเคลื่อน: ใช้มอเตอร์ในการขับเคลื่อน สามารถติดเครื่อง ยนต์ได้โดยกา...

 • CIMG0778.JPG
  ชื่อรุ่น : จักรตบยาง 2 ลูกกลิ้ง และ จักรตบยาง 3 ลูกกลิ้งขนาดลูกรีด : เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4.5" ยาวประมาณ 20"วิธีการขับเคลื่อน: ใช้มือหมุน สามารถติดมอเตอร์ได้ขนาดมอเตอร์ : สามารถ...