จักรรีดยาง


  • IMG_1502 แก้ไข.jpg
    ชื่อรุ่น : จักรรีดยางรุ่น 92 เอส 5"x 24" ขนาดลูกรีด : เส้นผ่าศูนย์กลางลูกรีดประมาณ 5" ยาวประมาณ 24" วิธีการขับเคลื่อน : สามารถหมุนด้วยมือ และติดตั้งมอเตอร์ได้ มูเล่หมุนขนาดประมาณ...

  • IMG_1510.JPG
    ชื่อรุ่น : จักรรีดยางรุ่่น 73 เอส 5"x24" ขนาดลูกรีด :เส้นผ่านศูนย์กลางลูกรีดประมาณ 5" ยาวประมาณ 24" วิธีการขับเคลื่อน : สามารถหมุนด้วยมือ และติดตั้งมอเตอร์ได้ ขนาดมอเตอร์ : ใช้มอเต...

  • _MG_5741.JPG
    นอกจากรุ่นยอดนิยม 2 รุ่นแล้วทางบริษัทยังมีจักรรีดยางขนาดอื่นๆ1.จักรรีดยางนอนรุ่น96 เอสขนาดขอนลูกรีด 6"x24"มูเล่หมุนพร้อมพวงมาลัยถ่วง2.จักรรีดยางนอนรุ่น 91 เอ ขนาดขอนลูกรีด 4"x22"มู...